Monitorowanie Hałasu i wibracji

Wibracje udarowe są najczęstszą przyczyną w procesie rozchodzenia się spoin spawalniczych w rurociągach. Nieplanowane uwolnienie gazu lub cieczy jest problemem dla bezpieczeństwa, ale tak że niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe i środowiskowe a przy okazji może zniszczyć reputację przedsiębiorstwa do którego należy rurociąg.   Wysokie poziomy naprężeń w systemach rurociągów mogą być wywoływane przez…